Novinky

13. 11. 2017

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček zahájil provoz výzkumného a vývojového centra pro celospalitelnou munici společnosti Explosia

Výzkumné a vývojové centrum bylo spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci OP PIK.

Akce

21. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

22. 11.
2017

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

23. 11.
2017

Veletrh dotačních příležitostí

Na veletrhu budou představeny nejžádanější operační programy, včetně OP PIK a také další zdroje dotací v České republice.

24. 11.
2017

Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem

Agentura pro podnikání a inovace představí v rámci semináře programy podporující firemní vývoj a inovace.

24. 11.
2017

Regionem za výzkumem

Akce je určena podnikatelům, zástupcům inovativních firem, veřejné správy a dalších institucí, podporujících oblast vědy, výzkumu, inovací a designu.

28. 11.
2017

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektu v systému MS2014+ pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.