Novinky

12. 2. 2019

API – dotační partner podnikatelů v regionech

Agentura má zastoupení ve všech krajských městech ČR

8. 2. 2019
7. 2. 2019

Vyhlášena Výzva II programu Vysokorychlostní internet

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 8. května 2019

Akce

19. 2.
2019

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí o podporu, a seznámit žadatele s administrací projektů.

20. 2.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

20. 2.
2019

Konzultační den v regionu

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

21. 2.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.

26. 2.
2019

Aktuální dotace pro podnikatele 2019

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí aktuální výzvy OP PIK.

26. 2.
2019

Dotační příležitosti pro podnikatele

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí informace o aktuálních dotačních možnostech OP PIK.