Novinky

23. 4. 2019

Úspěšné projekty OP PIK: GUMEX

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy II programu Nízkouhlíkové technologie – aktivita b) Akumulace energie

18. 4. 2019

Upozornění pro žadatele z Výzvy III programu Úspory energie v SZT

MPO prodloužilo příjem Žádostí o podporu do 30. 4. 2019

18. 4. 2019

Aktualizace: Chybné fungování modulu pro rozpad financování a výběru režimu veřejné podpory

Problém s rozpadem financí a výběru režimu veřejné podpory na žádostech o podporu byl vyřešen

Akce

30. 4.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

30. 4.
2019

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

15. 5.
2019

Tým Česko – konzultační den pro podnikatele z Turnovska

Cílem konzultačního dne je zkonzultovat podnikatelské záměry se zástupci Agentury pro podnikání a inovace, Technologické agentury a agentur CzechInvest a CzechTrade.

16. 5.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

19. 6.
2019

Konzultační den pro místní podnikatele

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů.