Novinky

18. 4. 2019

Upozornění pro žadatele z Výzvy III programu Úspory energie v SZT

MPO prodloužilo příjem Žádostí o podporu do 30. 4. 2019

18. 4. 2019

Aktualizace: Chybné fungování modulu pro rozpad financování a výběru režimu veřejné podpory

Problém s rozpadem financí a výběru režimu veřejné podpory na žádostech o podporu byl vyřešen

16. 4. 2019

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 16.4. 2019 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019.

Akce

23. 4.
2019

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Hlavním cílem semináře je seznámení podnikatelů s možnostmi podpory podnikání v Moravskoslezském kraji.

23. 4.
2019

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

23. 4.
2019

Podpora podnikatelskému sektoru v boji se suchem

Motto semináře: "Pomáháme předejít problémům ve výrobě, v provozech, v podnikání a sociálním dopadům způsobeným nedostatkem vody"

24. 4.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Program semináře také zahrnuje krátkou ukázku zadávání VŘ v IS KP14+.

25. 4.
2019

Průvodce systémem MS2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP 14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

25. 4.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.