Novinky

16. 1. 2019

Seznamte se se IV. Výzvou programu podpory Marketing

Zahájení příjmu žádostí 1. 3. 2019

14. 1. 2019

API zve na veletrh INFOTHERMA

Připraven je i seminář na téma dotační podpora projektů na úsporu energie

Akce

22. 1.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

23. 1.
2019

Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z OP PIK

Akce je součástí mezinárodní výstavy Infotherma 2019 v Ostravě. Na semináři vás seznámíme s vybranými aktuálními výzvami OP PIK v programech Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Nízkouhlíkové technologie a Úspory energie v SZT.

24. 1.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

24. 1.
2019

Technologie pro začínající podniky

Cílem workshopu je seznámit žadatele s podmínkami nově vyhlášené Výzvy VIII. programu Technologie pro začínající podniky, včetně praktické ukázky vyplňování žádosti o podporu v aplikaci IS KP14+.

24. 1.
2019

Jak využít dotační příležitosti OP PIK aneb cesta od žadatele k úspěšnému příjemci podpory

Seminář je zaměřen na úskalí administrace projektů OP PIK, s důrazem na nejčastější chyby a nečekané situace. Je vhodný především pro začínající podnikatele bez zkušenosti s čerpáním dotací.

24. 1.
2019

Konzultační den CzechInvestu, API a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb CzechInvestu.