Novinky

13. 12. 2018

Vyšlo druhé číslo zpravodaje OPIK

OPIK přináší novinky z oblasti dotací, pomocí kterých lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

12. 12. 2018

Upozornění pro žadatele z programu Úspory energie

Upozornění na nedodržení formální podoby energetického posudku a podnikatelského záměru se vztahuje na projekty z III. a IV. Výzvy programu Úspory energie.

Akce

18. 12.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

18. 12.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

9. 1.
2019

Technologie Průmysl 4.0 – seminář MPO pro žadatele

Na semináři bude představena IX. Výzva programu podpory Technologie – Průmysl 4.0 OP PIK.

17. 1.
2019

Aktuální výzvy OP PIK

Cílem semináře je představit aktuální výzvy OP PIK, v rámci kterých právě probíhá nebo v nejbližší době bude probíhat příjem žádostí.

22. 1.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v IS KP14+.

24. 1.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.