Novinky

23. 3. 2018

Oznámení pro žadatele dotace programů OP PIK o zavedení opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Opatření budou dle předpokladu zavedena do výzev vyhlašovaných od června roku 2018.

16. 3. 2018

Veletrh dotačních příležitostí zamířil tentokrát do Jihlavy

O konzultace Agentury pro podnikání a inovace v OP PIK byl opět velký zájem.

5. 3. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zrušení druhého stupně kontroly podlimitních VŘ

Jedná se o podlimitní zakázky vyhlašované podle PpVD č.j. 65504/16/61100, PpVD č.j. 29205/17/61100 a PpVD č.j. 77867/17/61100.

Akce

27. 3.
2018

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

27. 3.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

27. 3.
2018

Aktuální dotační příležitosti OP PIK

Seminář poskytne informace o OP PIK a dále přehled aktuálních výzev včetně harmonogramu výzev pro rok 2018.

28. 3.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.

28. 3.
2018

Konzultační den v regionu

Na akci budou přítomny agentury CzechInvest, CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace, Technologická agentura ČR a Českomoravská záruční a rozvojová banka.

3. 4.
2018

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem semináře jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu.