Novinky

25. 3. 2019

Zjednodušení administrace OP PIK

Rozhodnutí a Dodatky nově bez elektronického podpisu žadatele

20. 3. 2019

Dočasné uzavření regionálních kanceláří API

Od 21.-22.3.2019; RK Pardubice také od 25.3.-1.4.2019

Akce

26. 3.
2019

Digitální firmy ve 21. století aneb nestůjte opodál

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí Výzvu IX programu Technologie - Průmysl 4.0

26. 3.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu v aplikaci IS KP14+.

26. 3.
2019

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Program semináře zahrnuje také krátkou ukázku zadávání výběrového řízení v IS KP14+ v modulu Veřejné zakázky.

26. 3.
2019

Podpora v začátcích podnikání

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na akci představí možnosti podpory pro začínající podnikatele v OP PIK

28. 3.
2019

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

28. 3.
2019

Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem vyplňování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu v aplikaci IS KP14+.