Novinky

14. 6. 2019

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 14.6. 2019 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019

13. 6. 2019

Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost dne 11.6.2019

13. 6. 2019

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu podpory Aplikace

Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy

Akce

17. 6.
2019

Setkání s podnikateli v Mnichově Hradišti

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností dotační podpory z OP PIK.

18. 6.
2019

Konference AMSP ČR k průmyslu 4.0: Vyplatí se malým a středním podnikům digitalizovat výrobu?

Součástí konference bude doprovodný Miniveletrh řešení, na němž bude zástupce API poskytovat konzultace zájemcům o podporu z OP PIK.

19. 6.
2019

Konzultační den pro místní podnikatele

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů.

19. 6.
2019

Průvodce MS 2014+ pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v informačním systému koncového příjemce (IS KP14+) pro OP PIK a představit základní metodické dokumenty.

25. 6.
2019

ENERGETIKA PRO FIRMY 21. STOLETÍ – Aktivní vzdělávání podnikatelského sektoru v oblasti energetických úspor

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na semináři představí možnosti finanční podpory energeticky úsporných opatření ve firmách z OP PIK.

25. 6.
2019

Konzultační den agentur CzechInvest, API, CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.