Novinky

16. 5. 2019

API se připojí k Týdnu inovací 2019

V rámci Týdne inovací 2019 uspořádá agentura specializovaný seminář v Jihlavě a zúčastní se Inovačního veletrhu v Praze

13. 5. 2019

Úspěšné projekty OP PIK: Cloud4com

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy I programu ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Akce

23. 5.
2019

Dotační příležitosti v oblasti výzkumu a vývoje

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na semináři představí zejména programy Potenciál, Inovace, Aplikace a Inovační vouchery.

27. 5.
2019

Kontroly na místě u OP PIK

Na semináři bude vysvětleno jak probíhají kontroly na místě u projektů z OP PIK či jaká jsou nejčastější pochybení a jak jim předejít.

27. 5.
2019

Průvodce systémem MS 2014+

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů pro OP PIK v modulu IS KP14+ systému MS 2014+.

28. 5.
2019

Konzultační den API, CzechInvest a CzechTrade

Cílem konzultačního dne jsou individuální konzultace podnikatelských záměrů v rámci podpory pro začínající i stávající podnikatele, programů z OP PIK či konzultace k podpoře exportu a služeb.

28. 5.
2019

Konzultační den zástupců Týmu Česko pro podnikatele a firmy z Mikulovska

Tým Česko pomáhá podnikatelům orientovat se ve službách státních institucí, a tím jim usnadnit přístup k řade nástrojů podpory podnikání ve všech fázích od založení firmy až po export.

29. 5.
2019

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na veletrhu představí programy OP PIK.