Novinky

13. 11. 2018

Úspěšné projekty OP PIK: NAFIGATE ve spolupráci s VUT

Případová studie projektu realizovaného v rámci Výzvy I programu Partnerství znalostního transferu.

12. 11. 2018

API se připojuje k Týdnu podnikání

Vzdělávací akce probíhají v celé České republice

6. 11. 2018

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 6. 10. 2018 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.

Akce

16. 11.
2018

Rendez-vous podnikavých žen v Karlových Varech

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace představí možnosti podpory podnikatelských záměrů z OP PIK.

20. 11.
2018

Setkání s podnikateli v Čáslavi

Cílem semináře jsou individuální konzultace otázek spojených s podnikáním a prodiskutování možností finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné.

21. 11.
2018

Aktuální výzvy v OP PIK pro malé, střední i velké firmy

Cílem semináře je představit aktuální výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

21. 11.
2018

Výběr dodavatele v OP PIK

Cílem semináře je seznámit žadatele v OP PIK se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

21. 11.
2018

Den pro podnikání

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na akci představí OP PIK.

22. 11.
2018

Už víte, z čeho budete financovat VaV po roce 2020?

Zástupce Agentury pro podnikání a inovace na workshopu představí vzorové projekty z programů Inovace a Inovační vouchery.