V návaznosti na oznámení týkající se zrušení požadavku poskytovatele dotace na elektronický podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany žadatele (na webu API k dispozici zde, na webu MPO zde) upřesňuje Řídicí orgán znění v kapitole 9.4 u vybraných výzev PO 3, které se týká lhůty pro doložení vybraných dokumentů.

Podrobnosti a výčet dokumentů, kterých se upřesnění týká, najdete na stránkách MPO zde.