Vážení žadatelé,

Řídící orgán OP PIK oznamuje, že u Výzvy VI programu Aplikace budou v souladu s JMP a Manuálem OP PIK úspěšným žadatelům, jejichž projekty obdržely 79 a více bodů, vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy.