Upozornění na systémovou chybu v MS 2014+

19. 5. 2017

Vážení žadatelé, z technických důvodů není v současnosti možné u vrácených žádostí měnit na obrazovce Projekt příznak u položky Veřejná podpora. Tento problém byl předán k řešení poskytovateli systému. Děkujeme za pochopení.

Vážení žadatelé,

z technických důvodů není v současnosti možné u vrácených žádostí měnit na obrazovce Projekt příznak u položky Veřejná podpora. Tento problém byl předán k řešení poskytovateli systému.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění na systémovou chybu v MS 2014+

11. 5. 2017

Aktualizace: Systémová chyba spočívající v nemožnosti odpovídat na přijaté depeše v MS 2014+ byla 18.5.2017 odstraněna. Původní novinka: Vážení žadatelé, z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci MS 2014+ nelze v současné době odpovědět na přijaté depeše. Dodavatel monitorovacího systému aktuálně pracuje na odhalení příčiny vzniklého problému. Funkce vytvoření nové depeše tímto problémem omezena není. […]

Aktualizace: Systémová chyba spočívající v nemožnosti odpovídat na přijaté depeše v MS 2014+ byla 18.5.2017 odstraněna.

Původní novinka:

Vážení žadatelé,

z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci MS 2014+ nelze v současné době odpovědět na přijaté depeše. Dodavatel monitorovacího systému aktuálně pracuje na odhalení příčiny vzniklého problému.

Funkce vytvoření nové depeše tímto problémem omezena není. Do doby zjištění příčiny a opravy problému ze strany dodavatele monitorovacího systému postupujte při odpovědi na přijatou depeši prosím následovně:

– Vytvořte novou depeši,

– zkopírujte do ní původní text,

– připojte svoji odpověď,

– připojte adresáta.

Děkujeme za spolupráci.

Upozornění na systémovou chybu MS2014+

12. 4. 2017

Vážení žadatelé, z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci IS KP14+ nelze v současné době otevírat a nahrávat žádné soubory a generovat tiskovou sestavu Žádosti o podporu. Pokud kvůli této chybě nemůžete zajistit včasné podání Žádosti o podporu vrácené k doplnění či opravě, informujte prosím Vašeho projektového manažera depeší. Pokud kvůli této chybě nemůžete zajistit včasnou registraci nové […]

Vážení žadatelé,

z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci IS KP14+ nelze v současné době otevírat a nahrávat žádné soubory a generovat tiskovou sestavu Žádosti o podporu.

Pokud kvůli této chybě nemůžete zajistit včasné podání Žádosti o podporu vrácené k doplnění či opravě, informujte prosím Vašeho projektového manažera depeší.

Pokud kvůli této chybě nemůžete zajistit včasnou registraci nové Žádosti o podporu, pošlete prosím na adresu programy@agentura-api.org popis problému spolu s printscreeny chybových hlášek a hash kódem projektu.

Děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK

31. 8. 2016

V době 3. 9. 2016 od 18:00 do neděle 4. 9. 2016 do 8:00 bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+. Po tuto dobu bude prostředí nedostupné. Jakákoliv případná činnost nebo data vložená do MS2014+ v této době budou ke konci okna údržby smazána.

V době 3. 9. 2016 od 18:00 do neděle 4. 9. 2016 do 8:00 bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+. Po tuto dobu bude prostředí nedostupné. Jakákoliv případná činnost nebo data vložená do MS2014+ v této době budou ke konci okna údržby smazána.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA I

7. 7. 2016

Vážení příjemci z programu Technologie – Výzva I, z důvodů systémové náročnosti aplikace IS KP14+ bude možné podávat žádosti o platbu v programu Technologie – Výzva I od 11.7.2016. Děkujeme za pochopení. Agentura pro podnikání a inovace

Vážení příjemci z programu Technologie – Výzva I,

z důvodů systémové náročnosti aplikace IS KP14+ bude možné podávat žádosti o platbu v programu Technologie – Výzva I od 11.7.2016.

Děkujeme za pochopení.

Agentura pro podnikání a inovace

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK

24. 6. 2016

Vážení žadatelé, z důvodu končící platnosti certifikátu pro podpis aplikace bude v pondělí 27.6.2016 v rámci aktualizační instalace MS2014+ nasazena nová verze nástroje TescoSW Elevated Trust Tool. Pro fungující podepisování certifikátem z úložiště certifikátů je nutné, aby si žadatelé přeinstalovali nástroj TescoSW Elevated Trust Tool. Postup je uveden zde: https://mseu.mssf.cz/ pod volbou HW a SW požadavky v levé navigační liště.

Vážení žadatelé,

z důvodu končící platnosti certifikátu pro podpis aplikace bude v pondělí 27.6.2016 v rámci aktualizační instalace MS2014+ nasazena nová verze nástroje TescoSW Elevated Trust Tool.

Pro fungující podepisování certifikátem z úložiště certifikátů je nutné, aby si žadatelé přeinstalovali nástroj TescoSW Elevated Trust Tool. Postup je uveden zde: https://mseu.mssf.cz/ pod volbou HW a SW požadavky v levé navigační liště.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – Posun termínu příjmu žádostí o podporu ve výzvách původně končících 29. 2. 2016

24. 2. 2016

Řídicí orgán oznamuje posun termínu příjmu žádostí o podporu u uvedených programů podpory Vážení žadatelé o podporu z OP PIK, s ohledem na skutečnost, že některým žadatelům se nedaří již od 22. 2. 2016 uzavřít vložení žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (jde o nemožnost vložit správný rozpad financování projektu v případě, kdy rozpočet se oproti částce uvedené […]

Řídicí orgán oznamuje posun termínu příjmu žádostí o podporu u uvedených programů podpory

Vážení žadatelé o podporu z OP PIK,

s ohledem na skutečnost, že některým žadatelům se nedaří již od 22. 2. 2016 uzavřít vložení žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (jde o nemožnost vložit správný rozpad financování projektu v případě, kdy rozpočet se oproti částce uvedené v předběžné žádosti změnil) a tento technický problém systému se jeho provozovateli podařilo odstranit až po pěti dnech, Řídicí orgán OP PIK rozhodl o posunutí termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z původně 29. 2. 2016 23.59 hod. do 7. 3. 2016 do 14.00 hod.

Toto prodloužení se týká následujících vyhlášených výzev:

01_15_019
APLIKACE I. VÝZVA – S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
01_15_018
APLIKACE I. VÝZVA – BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
01_15_013
PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU – I. VÝZVA
01_15_012
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-ROZVOJ KLASTRU
01_15_011
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – I. VÝZVA  – BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE
01_15_009
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-INTERNACIONALIZACE
01_15_008
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA
01_15_007
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM
01_15_006
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY I. VÝZVA – ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB
01_15_005
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – I. výzva – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ
01_15_003
ŠKOLICÍ STŘEDISKA I. VÝZVA
01_15_002
POTENCIÁL I. VÝZVA

Stejně tak se posunuje na 7. 3. 2016 do 14.00 hod. i příjem předběžných žádostí o podporu v následujících vyhlášených výzvách:

01_15_041
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita d)
01_15_040
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita c)
01_15_039
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita b)
01_15_027
SMART GRIDS II. (Přenosová síť) – I. výzva
01_15_026
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita a)
01_15_025
ÚSPORY ENERGIE V SZT

Opravená verze bude ze strany provozovatele nasazena do produkčního prostředí dne 26. 2. 2016 o půlnoci. Kdo se s daným problémem setkal, měl by mít možnost už od 27. 2. 2016 svou žádost do systému bez problému vložit a uzavřít. K technickému provedení posunu původního termínu 29. 2. 2016 na 7. 3. 2016 dojde v pondělí 29. 2. 2016 mezi 7.30 a 8.00 hod. V tuto dobu nedoporučujeme žadatelům pracovat s projekty pro OP PIK v monitorovacím systému, protože produkční prostředí MS2014+ bude v tuto dobu pro žadatele z OP PIK nefunkční.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK

22. 2. 2016

Vážení žadatelé, aktuálně nelze provést Rozpad financí na záložce Přehled zdrojů financování v aplikaci IS KP14+. Doporučujeme žadatelům, aby prostřednictvím depeše v IS KP14+ informovali svého projektového manažera o nemožnosti podání žádosti o podporu z tohoto technického důvodu (a uložili si printscreen chybové hlášky). Dodavatel systému na odstranění chyby intenzivně pracuje, o opětovném fungování Rozpadu financí a dalším […]

Vážení žadatelé,

aktuálně nelze provést Rozpad financí na záložce Přehled zdrojů financování v aplikaci IS KP14+. Doporučujeme žadatelům, aby prostřednictvím depeše v IS KP14+ informovali svého projektového manažera o nemožnosti podání žádosti o podporu z tohoto technického důvodu (a uložili si printscreen chybové hlášky).

Dodavatel systému na odstranění chyby intenzivně pracuje, o opětovném fungování Rozpadu financí a dalším postupu Vás budeme informovat.

INFORMACE PRO ŽADATELE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE – KLASTRY OP PIK

5. 2. 2016

Vážení klastroví manažeři, rádi bychom vás upozornili, že 1. března 2016 by měla být vyhlášena specifická výzva programu Spolupráce – klastry na aktivitu kolektivní výzkum. Výzva bude otevřena pouze pro projekty realizované prostřednictvím sítě Cornet. Aktuální výzva Cornet je otevřena do 31. 3. 2016. Více informací najdete na stránkách www.cornet-era.net. Pro nahlášení do výzvy je […]

Vážení klastroví manažeři,

rádi bychom vás upozornili, že 1. března 2016 by měla být vyhlášena specifická výzva programu Spolupráce – klastry na aktivitu kolektivní výzkum. Výzva bude otevřena pouze pro projekty realizované prostřednictvím sítě Cornet. Aktuální výzva Cornet je otevřena do 31. 3. 2016. Více informací najdete na stránkách www.cornet-era.net. Pro nahlášení do výzvy je třeba nalézt partnera ze zemí uvedených u aktuální výzvy. Partneři podají společný projekt a poté každý podá žádost do příslušného národního programu  (tj. v ČR II. výzva Spolupráce – klastry) pro zajištění financování vlastních nákladů spojených s projektem.