18. 9. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července do 17. listopadu 2017.

13. 9. 2017

Agentura pro podnikání a inovace hostila delegaci z Ministerstva hospodářství Bulharské republiky

Pracovníci bulharského řídicího orgánu OP Inovace a konkurenceschopnost určeného pro podnikatele v Bulharsku se zajímali o nastavení českého OP PIK.

5. 9. 2017

Seznamte se: Služby infrastruktury – Výzva IV

Cílem IV. Výzvy je nejen podpora výstavby nových inovačních infrastruktur, ale také podpora provozu či rozšíření těch již existujících.

23. 8. 2017

Úspěšné projekty OP PIK: Petrof

S podporou z OP PIK zahájí společnost výrobu zcela nové řady klavírů a pianin. Do speciálních strojů na přesné opracování litiny a dřeva investuje bezmála 10 milionů korun.

14. 8. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III

Podporu lze získat na pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě a také jeho plnění v rámci místní infrastruktury.

14. 8. 2017

Seznamte se: Aplikace – Výzva IV

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem získávat znalosti potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

2. 8. 2017

Seznamte se: Inovace – Výzva IV (inovační projekt)

Účelem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.