19. 1. 2018

Upozornění pro žadatele z programu Marketing Výzva III

Technický problém na výzvě v IS KP14+ byl odstraněn. Upozorňujeme na nutnost dodržet následující postup vyplnění Žádosti o podporu.

17. 1. 2018

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 15. ledna 2018.

11. 1. 2018

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo s platností ke dni 11. 1. 2018 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.

10. 1. 2018
2. 1. 2018

Vydána aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů

Nová verze dokumentu bude účinná od 15. ledna 2018.

29. 12. 2017

Vydán Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018 a došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo s platností ke dni 31. 12. 2017 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2017 a nový Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.

29. 12. 2017

Vyhlášena Výzva III programu Inovační vouchery

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 15. ledna 2018.