15. 6. 2018

Byly vyhlášeny tři nové výzvy

V programech podpory Inovace, Aplikace a Potenciál

11. 6. 2018

Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost dne 11.6.2018.

11. 6. 2018

Vyhlášena Výzva III programu Úspory energie v SZT

Příjem Žádostí o podporu byl zahájen k datu 11. června 2018.

11. 6. 2018

Aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele

Aktualizovaný dokument je společně s novým dokumentem Ručitelské prohlášení účinný od 8.6.2018.

7. 6. 2018

Oznámení pro žadatele vybraných programů PO 3

Platné pro výzvy Nízkouhlíkové technologie I, Úspory energie II, Úspory energie III a Úspory energie v SZT II.

31. 5. 2018

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo s platností ke dni 30. 5. 2018 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.

22. 5. 2018

Došlo k aktualizaci dokumentu Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek

Byla upřesněna formulace týkající se výpočtu výše finanční opravy, na samotném výpočtu se fakticky nic nemění.