17. 4. 2018

Dočasné uzavření regionální kanceláře API pro Zlínský kraj

Od 17. 4 2017 do 20. 4. 2018 je uzavřena regionální kancelář pro Zlínský kraj Agentury pro podnikání a inovace (API). Během této doby se s dotazy ohledně Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžete obracet na Regionální kancelář v Olomouci (tel: 296 342 985, e-mail: olomouc@agentura-api.org). Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

10. 4. 2018

Pozastavení certifikace OP PIK – informace pro příjemce

Avizované pozastavení OP PIK ze strany Evropské komise se nijak nedotkne proplácení dotací na účty žadatelů.

4. 4. 2018

Vyhlášena Výzva IV programu Smart Grids II

Příjem Žádostí o podporu byl zahájen k datu 3. dubna 2018.

23. 3. 2018

Oznámení pro žadatele dotace programů OP PIK o zavedení opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Opatření budou dle předpokladu zavedena do výzev vyhlašovaných od června roku 2018.

5. 3. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK o zrušení druhého stupně kontroly podlimitních VŘ

Jedná se o podlimitní zakázky vyhlašované podle PpVD č.j. 65504/16/61100, PpVD č.j. 29205/17/61100 a PpVD č.j. 77867/17/61100.

26. 2. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK

Zavedení povinnosti předkládat potvrzení k doložení uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 z. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.

16. 2. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál

Byla navýšena alokace pro velké podniky, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory, ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace.

30. 1. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů podpory OP PIK

Oznámení vysvětluje aplikaci Zákona č. 367, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29. 1. 2018

Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů podpory OP PIK

Uvedené se týká pouze podpor poskytovaných podle čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, k nimž budou Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána od 10. 1. 2018.