12. 4. 2019

MPO vydalo čtvrté číslo zpravodaje OPIK

Zpravodaj informuje o nových příležitostech v rámci OP PIK, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky

11. 4. 2019

Aktualizován programový dokument OP PIK

Řídicí orgán OP PIK aktualizuje programový dokument s ohledem na schválení dotčených revizí Evropskou komisí ze dne 20. února 2019

4. 4. 2019

Oznámení k úpravě lhůt PO 3

Relevantní pro vybrané výzvy programů Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie v SZT

29. 3. 2019

Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost dne 28.3.2019

29. 3. 2019

Dočasné uzavření RK Karlovy Vary a RK Liberec

Od 28.3.-12.4.2019 RK Karlovy Vary; RK Liberec od 4.-8.4.2019

28. 3. 2019

Vyhlášena Výzva VI programu Služby infrastruktury

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 29. března 2019

25. 3. 2019

Zjednodušení administrace OP PIK

Rozhodnutí a Dodatky nově bez elektronického podpisu žadatele

20. 3. 2019

Dočasné uzavření regionálních kanceláří API

Od 21.-22.3.2019; RK Pardubice také od 25.3.-1.4.2019

13. 3. 2019

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 13. 3. 2019 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019.