Metodika

V této sekci jsou k dispozici metodické dokumenty, pokyny a příručky určené pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK. Dokumenty vztahující se k tématům Výběr dodavatele v OP PIK, Veřejná podpora a de minimis, Definice MSP a Povinná publicita naleznete v samostatných záložkách sekce Metodika.

 

Výběr dodavatele

Definice MSP

Ekonomické hodnocení

Povinná publicita

Veřejná podpora
a de minimis

Podnik v obtížích

 

Soubory