Aktuality

19. 1. 2018

Upozornění pro žadatele z programu Marketing Výzva III

Technický problém na výzvě v IS KP14+ byl odstraněn. Upozorňujeme na nutnost dodržet následující postup vyplnění Žádosti o podporu.

17. 1. 2018

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 15. ledna 2018.

11. 1. 2018

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo s platností ke dni 11. 1. 2018 aktualizovaný Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018.

11. 1. 2018

Seznamte se s Výzvou III programu Inovační vouchery

Zahájení příjmu žádostí 15.1.2018.

10. 1. 2018
8. 1. 2018

Seznamte se s Výzvou I programu Proof of concept

Zahájení příjmu žádostí 3.1.2018

5. 1. 2018

Seznamte se s Výzvou III programu Marketing

Zahájení příjmu žádostí: 15. 1.2018.