Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

API byla zřízena zákonem č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. června 2016.

API je služební úřad, který se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Co děláme:

  • administrujeme dotační programy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 – 2020)
  • prostřednictvím OP PIK pomáháme spolufinancovat podnikatelské projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb
  • v rámci programů OP PIK cílíme na široké spektrum rozvojových potřeb podniků všech velikostí
  • podporujeme projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, technologický rozvoj, oblast ICT či ekoenergetické programy

S čím vám pomůžeme:

  • informujeme o možnostech podpory podnikání z OP PIK
  • konzultujeme a spravujeme vaše projekty od nápadu přes realizaci po udržitelnost
  • pořádáme odborné semináře
  • pomáháme rozvíjet podnikatelské a inovační prostředí v ČR
  • jsme tu pro Vás v každém krajském městě
  • Vaše dotazy odpovídáme na Zelené informační lince 800 800 777

Projekty realizované API v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naleznete zde.