ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Budování a modernizace datových center

Otevřená výzva

Máte v plánu vybudovat či zmodernizovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 31. 8. 2018 (9:00:00) do 31. 5. 2019 (23:59:59).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 150 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • budování a modernizace datových center

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pozemky
 • stavby
 • investice do hmotného a nehmotného majetku
 • služby poradců, expertů, studie
 • nájemné
 • projektová dokumentace (do výše de minimis)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

 • průběžný