Poradenství

Cílem programu je poskytování poradenských služeb začínajícím malým a středním podnikům (MSP) ze strany provozovatelů inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.

Služby jsou poskytovány začínajícím firmám s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech.

Více informací o programu naleznete v dokumentu Text programu Poradenství. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.