Služby infrastruktury

Otevřené výzvy
V současné chvíli není otevřena žádná výzva.
Uzavřené výzvy
Služby infrastruktury – Výzva V
Služby infrastruktury – Výzva IV
Služby infrastruktury – Výzva III
Služby infrastruktury – Výzva I
Služby infrastruktury – Výzva II

Hlavním cílem programu je zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

V rámci programu je podporováno zejména poskytování služeb inovačním podnikům a provozování stávajícího vědeckotechnického parku (VTP), podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra. V ojedinělých případech lze také podpořit rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a dále výstavbu nové sdílené infrastruktury v regionu.

Více informací o programu naleznete v dokumentu Text programu Služby infrastruktury. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.