Smart grids I

Otevřené výzvy
V současné chvíli není otevřena žádná výzva.
Uzavřené výzvy
Smart grids I – Výzva IV
Smart grids I – Výzva III
Smart grids I – Výzva II
Smart grids I – Výzva I

Tento program podporuje nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách a dále řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

Cílem programu Smart grids I je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Bližší informace o programu naleznete v dokumentu Text programu Smart grids I. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.