Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář na téma „Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK“.

Registraci je možné učinit e-mailem na adresu: renata.paskova@agentura-api.org

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.