Spolupráce ve výzkumu a vývoji – možnosti podpory v rámci OP PIK

V rámci doprovodného programu Veletrhu Věda Výzkum Inovace představí odborníci z Agentury pro podnikání a inovace dotační možnosti podpory podnikatelských záměrů z oblasti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Po ukončení semináře je možná individuální konzultace.

Registraci je možné učinit nejpozději do 27.2.2017 e-mailem na adresu: eliska.matulova@agentura-api.org

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.